Cùng HaloTech khám phá công nghệ in 3D!


In 3D là một công nghệ vượt trội, được ứng dụng vào một loạt các ngành công nghiệp,xây dựng, giáo dục, y tế, sản phẩm game, gia dụng, nghệ thuật… Khám phá nó là gì, ở đâu, làm thế nào để sử dụng, và xem nó tạo nên sự khác biệt như thế nào trong cuộc sống của mọi người, trong công việc.