Không gian vũ trụ

Không gian vũ trụ

In 3D đã trở thành một công cụ quan trọng cho các kỹ sư hàng không, tạo mẫu nhanh, dụng cụ và thậm chí sản xuất dễ dàng hơn và tiết kiệm chi phí hơn. Tất cả những điều này bây giờ có thể diễn ra tại chỗ, đảm bảo bí mật thương mại.

In 3D trong không gian vũ trụ?

– Các kỹ sư có thể thảo luận về thiết kế với các đồng nghiệp

– Thử nghiệm nhanh tiềm năng thị trường tại một cuộc triển lãm thương mại

– In 3D rút ngắn quá trình phát triển sản phẩm

– Có thể xác minh một thiết kế trước khi đầu tư vào một công cụ đúc đắt tiền

– Có thể thử nghiệm các ý tưởng một cách nhanh chóng và khám phá những gì

hiện có và không hoạt động.

– Các lần lặp lại mới không tốn chi phí

– Dễ dàng để cá nhân hoá và tinh chỉnh các bộ phận để đáp ứng nhu cầu của bạn

một cách độc đáo mà không mất thêm chi phí và chỉ trong vài giờ

null

Kiểm tra mẫu

Với in 3D, bạn có thể dễ dàng kiểm tra thiết kế, tinh chỉnh 1 cách nhanh chóng và tránh sai sót sau này.

null

Mô hình thực tế

Không gì có thể mô phỏng thiết kế tốt nhất bằng mô hình thực. Kiểm tra tiềm năng thị trường dễ dàng hơn.

null

Đa dạng kiểu dáng

Giờ đây, với máy in 3D bạn có thể in các mẫu phức tạp, độc đáo về kiểu dáng. Không còn lo lắng về công cụ làm và thời gian.

null

Nhanh - Nhẹ

Trong vài giờ, bạn đã có thể có 1 mẫu máy bay nhựa như thiết kế với chi phí rất thấp trước khi đi vào sản xuất hàng loạt.