Trang sức

IN 3D NGÀNH TRANG SỨC

Sản phẩm trực tiếp

– Là sản phẩm được sử dụng trực tiếp.
– Có thể coi là trang sức “mì ăn liền”.
– Không quá cầu kỳ về kiểu dáng.
– Thường sử dụng công nghệ in 3D SLS.
– Vật liệu in Nylon.
– Chi phí máy in và tạo mẫu cao.

Tạo mẫu làm khuôn

– Đơn thuần là tạo mẫu.
– Cần độ tinh xảo và chính xác cao.
– Sử dụng công nghệ in 3D SLA/DLP.
– Nhựa in Resin (Nhựa lỏng cảm quang).
– Chi phí máy in và tạo mẫu cao.