Máy in 3D được ứng dụng như thế nào?

In 3D đang được sử dụng để tạo ra mọi thứ từ việc in các sản phẩm gần như thật, hỗ trợ tạo mẫu nhanh hiệu quả – chất lượng cao và tiết kiệm chi phí.

Tạo mẫu concept

Tạo mẫu prototype

Tạo sản phẩm

Công cụ dụng cụ

Tạo khuôn và đúc mẫu

Hỗ trợ mô phỏng

Học tập nghiên cứu