Học tập nghiên cứu

In 3D – Tương tác bài học tốt hơn

– In 3D rất tuyệt vời cho các bài học thực tế, cơ khí và kỹ thuật. Cung cấp cho sinh viên một sự hiểu biết phong phú hơn và giúp họ tham gia vào việc in 3D để làm cho nó thú vị hơn.
– Thu hút sự quan tâm và sự tò mò của sinh viên hơn là chỉ cho họ thấy qua một hình ảnh.
– Học tập với những mô hình thực tế và mang chúng vào cuộc sống
– Giúp học sinh của bạn thực hiện bước đầu tiên trong thiết kế và sản xuất.
– Gây cảm hứng cho việc giải quyết vấn đề khi họ phải sửa lỗi và in lại trong một khoảng thời gian ngắn.