Tạo khuôn và đúc mẫu

In 3D – Giải pháp tạo khuôn, đúc mẫu

Quá trình sản xuất sản phẩm từ khuôn đúc nhanh và hiệu quả. Tuy nhiên, tạo mẫu khuôn ban đầu thường tốn khá nhiều thời gian và chi phí. Mô phỏng một mô hình khuôn đúc đòi hỏi kỹ sư phải thật chính xác và khéo léo để tạo ra các thông số hoàn hảo trước khi sản xuất hàng loạt. Lỗi nhỏ nhất trong mẫu có thể tạo ra một mô hình bị lỗi, trong khi nhiệt độ của khuôn hoặc áp suất thổi có thể ảnh hưởng đến quá trình và kết quả của khuôn đúc.

Bằng cách giữ ý tưởng ban đầu trong bốn bức tường của riêng bạn, bạn sẽ bỏ qua bất kỳ quá trình tạo mẫu nào trước đây đã được thuê ngoài. Chu trình phát triển sản phẩm của bạn sẽ được cải tiến đáng kể với máy in 3D trong nhà. Những tiến bộ trong in ấn 3D, bao gồm cải thiện chất lượng bề mặt, độ bền, tốc độ xây dựng và chi phí, làm cho khuôn mẫu tạo ra hoàn thiện hơn.

Việc có thể tạo ra một sản phẩm với chi phí cực kỳ thấp so với trước đây. Bằng các mẫu in 3D và / hoặc khuôn mẫu, bạn sẽ không phải đối mặt với chi phí liên quan đến việc làm khuôn truyền thống. Bạn cũng có thể tạo khuôn một lần hay nhiều lần bất kể khi nào bạn muốn. Hãy suy nghĩ về sự khác biệt sẽ xảy ra nếu như bạn sử dụng công nghệ in 3D để thay thế.

– Bạn có thể rút ngắn quá trình tạo sản phẩm.
– Thật dễ dàng để tùy chỉnh chính xác và tinh chỉnh mọi phần mà không mất thêm chi phí nào.
– Bạn có thể tạo ra các chi tiết để sử dụng với bất kỳ hình dạng, kích thước nào, bất kể sự phức tạp của chúng.
– Thân thiện với môi trường bằng cách sử dụng 90% nguyên liệu tái tạo từ các nguồn bên cạnh bạn, không gây sự lãng phí.