Tạo mẫu prototype

In 3D – Kiểm tra mẫu trước khi sản xuất

Với máy in 3D, bạn có thể tạo ra một sả phẩm mẫu, kiểm tra sự phù hợp và đảm bảo chức năng của mẫu trước khi cho sản xuất hàng loạt. Đó là một cách thiết kế thông minh và tiết kiệm chi phí.

– Có thể tăng tốc tuyến đường của bạn lên thị trường, thu hẹp thời gian chuẩn bị.
– Kiểm tra một ý tưởng nhanh chóng và tinh chỉnh nó thường xuyên hơn, dẫn đến một sản phẩm hoàn thiện tốt hơn.
– Không có sự mô tả nào bằng một phiên bản thực gần như sản phẩm của bạn.
– Giảm nguy cơ bằng cách kiểm tra thiết kế trước khi sản xuất.
– Tạo bất kỳ một mẫu nào với bất kỳ hình dáng, kích thước, độ phức tạp nào.
– Thân thiện với môi trường bằng việc sử dụng 90% nguyên liệu tái tạo an toàn, không có sự lãng phí.

null

Thiết kế sản phẩm nhanh chóng

Rút ngắn thời gian hoàn thiện sản phẩm, tăng tốc độ cải tiến và đổi mới sản phẩm hơn.

null

Kiểm tra thị trường

Có sản phẩm mẫu trong tay, bạn có thể kiểm tra thị trường và nhận được phản hồi nhanh chóng.

null

Hạn chế rủi ro tương lai

Nhờ in 3D, bạn có thể chạm tay trực tiếp vào sản phẩm, nắm bắt sai sót dễ dàng, sửa đổi nhanh chóng.

null

Tiếp cận sự đột phá

Với các mẫu in 3D tiết kiệm thời gian và chi phí, bạn sẽ có điều kiện để nghiên cứu cho những điều hay hơn.