Tạo sản phẩm

In 3D – Chính xác khi bạn cần

– Trong vài giờ bạn có thể tạo được một sản phẩm mẫu với độ chính xác cao, tùy chỉnh ngay từ dữ liệu CAD 3D.
– Có thể tùy chỉnh và cá nhân hoá một hay nhiều phần để phù hợp với nhu cầu của bạn một cách chính xác mà không mất thêm chi phí.
– Có thể tạo ra bất kỳ sản phẩm với bất kỳ hình dạng, kiểu dáng, kích thước nào.
– Tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí tối đa.
– Thân thiện với môi trường bằng cách sử dụng 90% nguyên liệu tái tạo an toàn.